Tulosta

Muistilista
1. Tarkista nykykiukaan sulakekoko sähkökeskuksesta ja kiukaan syöttöjohdon laji/koko keskuskaaviosta - jos nämä eivät selviä, ole yhteydessä sähköasentajaan (nämä asiat rajoittavat minkätehoisen kiukaan voit hankkia)
2. Mittaa katossa kiukaan yläpuolella etäisyys raitisilmaventtiiliin (tämä voi estää tiettyjen lämpötila-anturillisten kiuastyyppien hankkimisen), saunan kokonaispinta-ala ja vapaan tilan mitat kiukaan sijoitusalueella (nämä rajoittavat kiukaan kokoa/mallia)
3. Käytä tietoja 1-2 uuden kiukaan hankinnassa kaupasta, tilaa kiuas ja uudet kivet kotiinkuljetettuina
4. Sovi sähköasentajan kanssa vanhan kiukaan irrotusajasta
5. Kun uusi kiuas on saapunut, tyhjennä vanha kiuas kivistä
6. Sähköasentaja käy irrottamassa vanhan kiukaan sähkökaapelin, ja arvioi samalla vanhan seinärasian kannen + kaapelin kunnon ja riittääkö kaapelin pituus uuteen kiukaaseen
7. Poista vanha kiuas ja siirrä uusi kiuas paikoilleen (seinäkiinnitys tarvittaessa) huomioiden turvaetäisyydet, mutta jätä kivet vielä pois
8. Sovi sähköasentajan kanssa uuden kiukaan kytkentäajasta
9. Sähköasentaja käy kytkemässä uuden kiukaan, tarvittaessa uusii mahdolliset vialliset osat (kytkentäliittimet noin 3-5€, sähkökaapelin noin 3€/m, seinärasian kannen noin 4-5€)
10. Lado uudet kivet väljästi kiukaaseen kiuasvalmistajan ohjeiden mukaan (etteivät kivet ole tiiviisti kiinni vastuksissa, ja kivet kuitenkin peittävät vastukset)
11. Säilytä kiukaan ohjekirja(t).

Lisätietoa: Sähköalan sauna-asennukset